Litt informasjon om de nye kasselovene og hva du kan gjøre for å være klar 01. Januar.

Det har tidligere blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. 

Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg.

Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.

Det stilles nå flere krav til kassasystemene. Hva er kravene?

  • •Man skal ikke kunne registrere noe på kassaterminalen hvis kassaskuffen står åpen.
  • •Det skal alltid skrives ut kvittering og den skal alltid tilbys kunden.
  • •Kun lov å skrive ut en kopi av kvitteringen.
  • •Krav til at det skal være en elektronisk journal og den skal signeres med en sikkerhetsnøkkel slik at kontrollmyndighetene kan sjekke om e-journalen er blitt manipulert.
  • •Krav til rapportering: All informasjon må kunne avleses i et standard format.

Hva er fordelene for deg?

  • Fordelene med det nye systemet er blant annet bedre og like konkurranseforhold for næringsdrivende.
  • Redusert svindel og underslag av kontanter fra personale takket være bedre internkontroll og synlighet for kassaaktiviteten.

Komplett liste på godkjente kasser og forhandlere:

www.skatteetaten.no

 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilbud på ny kasse.