Back to Top

Personvernerklæring Datasvar AS / Zpartner Fredrikstad

Sist oppdatert 03.12.2022

 

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. Daglig leder er hovedansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger.

 

1. Behandlingsansvarlig
Datasvar AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Datasvar AS. Datasvar AS har ansvar for at kundebehandlerne håndterer personopplysninger på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regelverk.

 

2. Formål med behandling av personopplysninger
Datasvar AS registrerer personopplysninger om våre kunder for å kunne identifisere korrekt kunde slik at leveranse, kundebehandling, fakturering og innkreving av utestående kan gjennomføres på en korrekt og sikker måte.

 

3. Behandlingsgrunnlag
Ved å bestille tjenester fra Datasvar AS og når et kundeforhold/avtale opprettes samtykker kunde til at Datasvar AS innhenter, registrerer og behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

 

4. Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes de fra?

Datasvar AS registrerer og behandler de personopplysninger kunden oppgir ved bestilling av abonnement og dermed inngåelse av driftsavtale, for eksempel navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Det er et minimumskrav å opplyse om navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer for at DataSvar AS skal kunne opprette kundeforholdet.
I tillegg samler Datasvar AS løpende inn og behandler informasjon om brukerens anvendelse av driftsplattformen.
Personopplysninger samles inn ved at kunde selv oppgir opplysningene ved bestilling og ved endringer i kontaktinformasjon. Dette kan skje til vårt kundesenter, skriftlig eller via elektroniske skjema på datasvar.no.
Dersom personopplysninger er mangelfulle innhenter vi informasjon fra telefonkatalogen.

 

5. Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi
Våre websider inneholder en informasjonskapsel, eller såkalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når nettsiden åpnes. Vi bruker informasjonskapsler til å innhente statistikk og måle trafikk på internettsidene. Informasjonskapselen inneholder ikke IP-adresse og dens levetid er 6 måneder dersom ikke du sletter den.
Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder ved bruk av Google Analytics. Alle statistikkdata slettes etter 26 måneder.
Statistikken og andre teknologiløsninger, som kun samler anonym informasjon, hjelper oss med å forbedre internettsidene våre kontinuerlig, og forteller oss om hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som skal slettes.

 

6. Utlevering av opplysninger til tredjepart - taushetsplikt
Datasvar AS utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (regnskapsloven)
c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)
Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Datasvar AS gjøre tilgjengelig nødvendige personopplysninger for de selskapene som bistår til den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (for eksempel montører som utfører arbeid på vegne av Datasvar AS). Datasvar AS er ansvarlig for at slik tredjepart overholder Datasvar AS sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger.
Alle ansatte i Datasvar AS signerer taushets- og nøytralitetserklæring ved tiltredelse.

 

7.Lagring og sletting av personopplysninger
Datasvar AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene vil bare bli lagret så lenge Datasvar AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av gjeldende lovgivning. Når Datasvar AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Tilgang til systemer hvor personopplysninger er lagret gis kun til ansatte som har behov for tilgang for å sikre daglig drift og er begrenset ved bruk av individuelle brukernavn og passord.

 

8.Sikring av personopplysninger
Datasvar AS har rutiner og systemer for å begrense tilgangen til personopplysninger samt at personopplysninger ikke kommer på avveie.
Datasvar AS har opplæringsprogram for ansatte som gis tilgang til personopplysninger. Gjeldende rutiner for håndtering av personopplysninger gjennomgås jevnlig for alle saksbehandlere.

 

9.Dine rettigheter
Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som Datasvar AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

10.Revisjon av personvernerklæring
Vi kan endre personvernerklæringen fra tid til annen, og siste dato for endring vises alltid øverst i erklæringen.

 

11.Kontaktopplysninger
Henvendelser kan rettes til:
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 992 36 000

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon og annen informasjon finnes på www.datatilsynet.no.