Alt starter med god planlegging. Rett behov, riktig budsjett, riktige kontrakter og avtaler for alle ansatte.

God planlegging med TooEasy

Å gjøre det riktig fra starten er et annet uttrykk vi liker. Det er at du tenker «litt ekstra» på forhånd. At timeplansystemet så er med på å forme denne planen til en fungerende timeplan med oppfølging av nøkkeltall og lønnsrapportering gjør livet så mye enklere.

 

Kontrakter & Avtale

I all ruteplanlegging skal det tas hensyn til kontraktsparametere og arbeidskontrakter. TooEasy gjør dette automatisk.

 

Budsjett

For å sikre at planleggingen er innenfor de økonomiske rammene som gjelder, viser TooEasy budsjettet i timer og kroner på alle nivåer.

 

Tidsplan-optimalisering

TooEasy vil vise at hver planlagte time er viktig og skal ende opp der den gjør mest nytte. Time for time og dag for dag. Basert på dine behov.