Dette er folk vi jobber med. Det skjer ting der! Forholdene endrer seg, pandemier, omgangssyke, bussen kommer ikke i tide, barna blir syke osv. Det skjer ting hele tiden og alle endringer må med i timeplanen. Da er det en fordel å ha et veldig enkelt system for å administrere alt dette.

 

Lønnsrapportering

Siden alle hendelser justeres og utbedres i sanntid, er det som regel bare å godkjenne lønnsperioden. TooEasy oppretter automatisk fil til lønnssystem for utbetaling av lønn. Helt problemfritt.


Daglig hantering

Virkeligheten lurer alltid rundt hjørnet. Det skjer ting som må justeres eller registreres i timeplanen. Sykdom, VAB, sen ankomst, overtid, komp etc. Alle hendelser skal fanges opp på en måte slik at lønnen blir riktig.


Detaljplanlegging

Uansett hvor god grunnplanleggingen er, vil detaljplanlegging snart være nødvendig. Fravær skal kompenseres, ekstraordinære hendelser skal ivaretas mv. Alt for at ansatte skal ha best mulig framsyn.