Siden personalkostnader ofte er den største kostnaden, er god oppfølging nøkkelen til økt lønnsomhet.

 

Handle raskt på nøyaktige data

Derfor er det viktig å ha et system som tolker alle avvik riktig, beregner riktig, holder alle balanser korrekte osv. Ellers risikerer du å ta beslutninger basert på feil data, noe som kan føre skipet i feil retning. Det at vi sammen med våre kunder har brukt 1000-vis av timer på å gå gjennom alle tenkelige og utenkelige varianter av sykefravær, ob-regler, deltidsfravær, overtidsberegninger og alt i mellom for å få eksakte balanser på jobbet, planlagt og avtalt. timer er fordelaktig for alle. Gamle og nye kunder.

 

Rapporter

Det er selvfølgelig også et stort utvalg av ulike rapporter og oppfølginger. Vi eksporterer også de dataene som ønskes.


Nøkkeltall via grafer

Et bilde sier mer enn tusen ord, sier de. Kanskje ikke helt sant, men det er helt tydelig at bilder gir en rask og oversiktlig oversikt.

 

Intelligent system

TooEasy holder oversikt og minner brukerne om hva som bør fikses og fikses. Vi kaller det "morfunksjonen".