I 2017 erstattes omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert.
Skatteetaten logo

For kjøp og salg innenfor Norge (dvs. verken import eller eksport):

  •  Du skal fra og med 2017 benytte mva-kode 9 istedetfor 15 ved fritt kjøp.


For kjøp og salg utenfor Norge:

Fra og med 2017 blir det dobbeltføring av inngående fakturaer fra utlandet. For å holde et ajourført regnskap, skal inngående fakturaer bokføres og reskontroføres.

 

Dette skjer som før, men med andre mva-koder:

  • Det er benyttet mva-kode 9 på fakturaer fra utlandet (uten mva). På grunn av kommende rapportering til myndighetene, skal disse transaksjonene merkes med en SAF-T-kode. Ved å bruke mva-kode 9 som før, skjer det ikke noe galt i ditt regnskap eller mva-melding, men dere mister muligheten for senere å ta ut denne SAF-T-rapporten fra Zirius.
  • Det må benyttes mva-kode 17 ved innførselsfakturaer som skal rapporteres med sats1 (p.t. 25%) og kode 18 vedr. sats2 (p.t. 15%) og kode 16 ved nullsats.

 

Eksempel på varekjøp fra utlandet:
Debet 4300 mva-kode 17 kredit leverandør mva-kode 9.
Obs! Beløpene kommer IKKE i mva-meldingen.


Når tolldeklarasjonen er klar på Altinn neste måned, omtrent 2.februar 2017, skal fakturaene føres på nytt. Det anbefales her å ha 2 konti for hver mva-sats firmaet har behov for. Som for eksempel Konto 4380 med fast mva-kode 45 med motkonto 4381 med fast mva-kode 9 (disse kodene gjelder for sats1: 25%), tilsvarende for andre satser.

Mva-kode 45 medfører at beløpet legges til omsetningen i post 2, men trekkes fra i post 17 i RF-0002. (Tilsvarende kode 46 legges til i post 2 og trekkes fra i post 18
vedr sats2: 15%).

 

Ref:

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017: 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/ 

Les også: Nye MVA-koder for Zirius

Lagre

Lagre

Lagre