corona

I tråd med regjeringens tiltak gjør vi vårt for å unngå spredning. Vi vil fortsatt kunne bidra deg med hjelp, support, rådgivning og drar ut der det trengs.
 
NB! Vi kan også komme med anbefalinger når det kommer til nettbaserte møter og fjern-kommunikasjon mellom ansatte.

Ta kontakt!