hus Pass på at dine enheter er både sikret med oppdateringer, antivirus, brannmur og backup!
Vi ser en liten økning på brukere som ikke har sikret seg godt nok hjemme som har fått problemer. Disse problemene kan forårsake tap og i verste fall stjålet data. Husk å sikre deg med oppdatert system med både antivirus, brannmur og backup.