Nye MVA-koder er blitt lansert etter ny MVA-ordning fra skatteetaten. Her finner du liste over de nye MVA-kodene og hvordan de brukes i Zirius.

Nye koder

Kode

Tekst

Post i skattemelding      

SAF-T kode

 

Kjøp av varer og tjenester

   

0

Momskode må angis

   

9

Aldri moms

   

11

Inngående mva sats 1

14

1

12

Inngående mva sats 2

15

11

13

Inngående mva sats 3

16

13

14

Inngående mva sats 4

15

12

15

Fritt kjøp

2,11

85

 

Kjøp av varer fra utlandet

   

16

Grunnlag ved innførsel av varer, fritt

 

23

17

Grunnlag ved innførsel av varer, sats 1

 

21

18

Grunnlag ved innførsel av varer, sats 2

 

22

 

Omsetning og uttak av varer og tjenester

   

20

Fritt salg fritak

2,6

5

21

Pliktig salg sats 1

2,3

3

22

Pliktig salg sats 2

2,4

31

23

Pliktig salg sats 3

2,5

33

24

Pliktig salg sats 4

2,4

32

25

Utførsel av varer og tjenester fritt

2,8

52

29

Salg utenfor avg. område

1

6

31

Inng. mva sats 1 forh. fradrag

14

1

32

Inng. mva sats 2 forh. fradrag

15

11

33

Inng. mva sats 3 forh. fradrag

16

13

 

Innførsel av varer

   

41

Kjøp tjenester utland med fradrag sats 1

2,12,17

86

42

Kjøp tjenester utland med fradrag sats 3

2,12,17

88

43

Kjøp tjenester utland uten fradrag sats 1

2,12

87

44

Kjøp tjenester utland uten fradrag sats 3

2,12

89

45

Innførsel varer med fradrag, innførselsmva sats 1              

2,9,17

81

46

Innførsel varer uten fradrag, innførselsmva sats 1

2,9

82

47

Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats 2

2,10,18

83

48

Innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats 2

2,10

84

 

Direkteføring

   

51

Direkteføring inng. mva sats 1

14

1

52

Direkteføring inng. mva sats 2

15

11

53

Direkteføring inng. mva sats 3

16

13

55

Direkteføring utg. mva sats 1

2,3

3

56

Direkteføring utg. mva sats 2

2,4

31

57

Direkteføring utg. mva sats 3

2,5

33

58

Direkteføring inng. innførselsmva sats 1

17

14

59

Direkteføring inng. innførselsmva sats 2

18

15

80

Innenlands oms. med omv. avg.plikt fritt

2,7

51

99

Fritt salg unntak

1

7

 skjermbilde