gdpr
EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. 

Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Her får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.

gdpr2

Alle norske virksomheter får nye plikter

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018, og erstatter da dagens regelverk. Vi får med andre ord nye regler for personvern i Norge. De gir virksomheter nye plikter, og personene man behandler personopplysninger om, de registrerte, får nye rettigheter.

Dagens regelverk stiller krav til at dere skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven. Når loven endres, må dere også endre disse rutinene. De nye rutinene skal sørge for at dere følger de nye pliktene dere vil få etter ny lov.

Det er virksomhetens ledelse som har ansvaret for å utforme de nye rutinene, men alle i organisasjonen må kjenne til og følge de nye reglene.

Det krever ressurser å sette seg inn nye regler, lage nye rutiner og lære opp ansatte. Det er viktig at virksomheten allerede nå lager en plan for overgangen til nye plikter og setter av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet.

 

Les mer på datatilsynets sider om GDPR