19.02.2024: Lengre behandlingstid enn vanlig
🤕🤒

Vi kan for øyeblikket ha noe lengre behandlingstid på innkomne saker på grunn av spesielt høyt sykefravær og saker vil bli prioritert etter alvorlighetsgrad. Vi beklager dette for de som blir påvirket av situasjonen og takker for tålmodigheten.