Finansiering

Mange bedrifter har behov for investeringer for å sikre konkurransekraften framover. Gjennom våre samarbeidspartnere på finansiering kan vi tilby gode og fleksible løsninger. 

Med leasing frigjør du egenkapital ved å slippe kapitalkrevende investeringer. Når investeringspakken er valgt og finansieringstilbudet er akseptert så har du full bruksrett til pakken. Finansieringspartner er formell eier av pakken. I hovesak kan vi finansiere det aller meste. En leasingperiode er fra 3 til 7 år, avhengig av type produkter, hva du som kunde ønsker og produktet levetid. Når avtaleperioden er over så er det normalt 3 utveier av avtalen.

1. Du fortsetter å leie til redusert pris

2. Du kjøper ut utstyret og overtar eiendomsretten

3. Du sier opp avtalen og leverer utstyret tilbake.

ikano BankVi i Ikano Bank (eid av familien Kamprad/Ikea) ser på oss selv som litt annerledes enn resten av bransjen. Våre røtter kommer fra detaljhandelen, hvor vi tidlig lærte oss å lytte til kundens ønsker. Dette forsøker vi å videreføre i vår forretningsidé ved å "tilby enkle og attraktive finansielle løsninger til alle våre kunder".

de lage landenDe Lage Landen er fullt ut eid av Rabobank Group i Holland, verdens mest kredittverdige private bank. Dette gir et stabilt grunnlag for aktiviteter og en sterk tilstedeværelse i mange lang. Vårt norske kontor ligger på Lysaker og vi er mer enn 5000 ansatte for hjelpe deg med finansieringen.

Lagre