Løsninger i Zirius:

Allsidige og fleksible, for en enklere og mer effektiv hverdag.

 

 regnskap  prosjekt  faktura  bransjer

Regnskap

Enkelt og effektivt!

Prosjekt

Total økonomisk oversikt i alle faser

Faktura og Logistikk

Følg vare- og tjenesteflyten hele veien

Bransjer

Spesialiserte løsninger

Total økonomisk kontroll fra tilbud til avslutning.

 

prosjekt

Spar tid

Total økonomisk oversikt i alle faser av prosjekter, for godt til å være sant? Men det er akkurat det Zirius Prosjekt gir -det beste fra regnskap, faktura og logistikk, samt prosjekt i en pakke! Det lar bedriften jobbe inn mot en felles funksjonsrik løsning. Data legges inn en gang, og bedriften unngår tidkrevende dobbeltregistreringer. Samtidig ivaretas fleksibiIiteten ved at man selv styrer struktur og inndeling av prosjekter. Det gir en smidig og effektiv løsning fra tilbud til avslutning.

Full oversikt

Se hvilke prosjekter som er aktive, kostnadsrammer, hvem som er ansvarlig, og når de skal ferdigstilles. Fremdriften følger du enkelt, dag-til-dag, gjennom prosjektrapporter med full oversikt over timeforbruk, materiell, utleide anleggsmidler, samt andre kostnader og inntekter.

Bedre økonomi

Resultatet er frigjort tid, som øker effektiviteten og lar bedriften utnytte ressursene mer optimalt til kjernevirksomhet.

Muligheter

 • Fastpris prosjekt med innestående prosent mot garantiperiode.
 • Løpende prosjekt mot prisavtale på materiell og timer.
 • Prosjektinndeling på avsnitt og aktivitet med budsjett.
 • Tilbud inndelt på avsnitt aktivitet og materiell.
 • Timeregistrering Zirius, på web eller via App.
 • Direkte oppdatering av regnskap ved godkjenning av materiell og timer.
 • Fakturering ut fra påløpt materiell, timer og inngående bilag.
 • Elektronisk fakturering på det statlige EHF formatet eller til printsenter.
 • Tilleggsordre for endringsmeldinger på prosjekt eller underprosjekter.
 • Anleggsregister med utleie rutine, avskrivning og fullt regnskap.
 • Overføring mot innkjøp med automatisk oppdatering ved mottak.
 • Dokumentarkiv med OCR-tolk og attstasjon.
 • Prosjektoversikt på betalingstatus fra kunder og leverandører.
 

 

Vi kan levere både produktet og support!

Ta kontakt med oss på telefon 992 36 000 eller bruk gjerne kontaktskjema nedenfor.


 

Lagre