Løsninger i Zirius:

Allsidige og fleksible, for en enklere og mer effektiv hverdag.

 

 regnskap  prosjekt  faktura  bransjer

Regnskap

Enkelt og effektivt!

Prosjekt

Total økonomisk oversikt i alle faser

Faktura og Logistikk

Følg vare- og tjenesteflyten hele veien

Bransjer

Spesialiserte løsninger

Vi er allsidige, men samtidig spesialiserte på noen områder.

 

Zirius for Bransjer

Regnskapskontor

Zirius Byrå er spesielt utviklet for regnskapsbransjen og åpner i tillegg for nye inntektsmuligheter. Den lar regnskapskontoret tilby sine kunder effektive kommunikasjons- og samspillsverktøy. Hvilken løsning, defineres ut i fra bedriftens behov og ønsker. Det samme gjelder hvilke daglige rutiner bedriften aktivt ønsker å delta i. Byråklient gir bedriften en komplett økonomiløsning lokalt, som settes opp etter bedriftens behov. Det lar bedriften jobbe effektivt med kjernevirksomheten, mens regnskapskontoret tar seg av det regnskapstekniske –alt i en felles løsning. Løsningen passer bedrifter med utvidet behov. KlientPortal tilrettelegger for at klienter av regnskapskontoret, via egen pålogging på nett, inviteres til aktiv deltakelse i daglige rutiner. Løsningen lar de delta med fakturering og registrering av inngående bilag, samt tilgang til oppdatert regnskapsstatus. Den kan i tillegg utvides med OnlineBank, Attestasjon og Timer. Løsningen passer bedrifter som ønsker en enkel hverdag

Entreprenør

Zirius Prosjekt er et særdeles fleksibelt og oversiktlig verktøy for entreprenører som arbeider på prosjektbasis. Det er utviklet i tett samarbeid med entreprenører fra ulike områder. Resultatet er et komplett og fleksibelt økonomistyringsverktøy, som i tillegg gir full oversikt over aktive prosjekter, anleggsmidler, kostnadsrammer, hvem som er ansvarlig, og når de skal ferdigstilles.

Faghandel

Unik løsning for faghandelen. Styrken ligger i kombinasjonen, som knytter kasse sømløst til det beste fra alle hovedmodulene våres. Det gir enkelt oversikt over salg, tilbud, ordre, innkjøp, lagerstatus og arbeid ifm prosjekter -alt direkte koblet til regnskap. Og det beste av alt er at det enkelt kan oppdateres, tilrettelegges og styres sentralt i Zirius. Det gir et effektivt og allsidig verktøy for alle som driver handel og samtidig leverer varer, materiell, og tjenester.

Trelast

Zirius Trelast er utviklet i tett samarbeid med trelastindustrien over flere år for å dekke behov og krav til alle som produserer og selger trelast. Løsningen samler all informasjon fra sag og høvel. Skurlast avregistreres før tildeling av pakkenummer høvellast. Utnyttelsesgraden rapporteres, og pakker høvellast importeres med full lengdefordelingsmatrise. I tillegg lar flerlagerfunksjonaliteten deg flytte pakker mellom lagre. Målet er å automatisere så mye av hverdagen som mulig gjennom effektive arbeidsmetoder, uten at du mister oversikten. Zirius Trelast knytter det hele sammen og tar enkelt hånd om pakkelagerstyring, ordrebehandling, faktura, salgsstatistikk, rapporter, regnskap, reskontro, elektroniske bilag. I tillegg inneholder løsningen integrert kasseløsning for faghandelen. Det gir full kontroll og en særdeles smidig løsning fra sag til resultat!
 

Vi kan levere både produktet og support!

Ta kontakt med oss på telefon 992 36 000 eller bruk gjerne kontaktskjema nedenfor.


Lagre