Sikkerhet er for oss et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

 

Konfidensialitet: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang.

Integritet: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er korrekte, gyldige og fullstendige.

Tilgjengelig: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er tilgjengelig innenfor de tilgjengelighetskrav som er satt.

Vi kan levere både produktet og support!

Ta kontakt med oss på telefon 992 36 000 eller bruk gjerne kontaktskjema nedenfor.


Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre