Ansattportal

Unngå dobbeltarbeid og feilkilder ved å la de ansatte selv fylle inn personalopplysninger, timer og fravær direkte i Ansattportal.

Tidsbesparende og kostnadseffektivt - Enkelt og brukervennlig

 

Oppfølging av eksisterende og nye ansatte!

Huldt & Lillevik Oppfølging er et personalstyringsverktøy for oppfølging av ansatte fra A – Å. Systemet støtter prosessen, og hjelper lederen med oppfølging, fra en ansatt kommer inn i bedriften og gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt på sine ansatte.


Fordeler for dine ansatte og din bedrift

  • Ansatte registrer timer, overtid og fravær selv.
  • Endrer selv utvalgte personopplysninger selv
  • Tilgang til lønnslipper
  • Tilgang til ansattkartotek
  • Tilgjengelig på IPAD/mobil
  • Unngår dobbeltarbeid og feilkilder
  • Varsling om transaksjoner til attestering på e-post/SMS
  • Leder har oversikt over timeforbruk på sin avdeling
  • Tett integrert med Huldt & Lillevik Lønn
 

Vi kan levere både produktet og support!

Ta kontakt med oss enten på telefon 992 36 000 eller bruk gjerne kontaktskjema nedenfor.