Grossist Vin & Sprit

tonne   

Denne modulen tar seg av innlesning av grossistdata fra f.eks Vinhuset (Asko), Mack, Middelthon, VSD, Vectura osv..


Modulen samler alle disse dataene sammen og kan presentere disse i en fane pr. kunde i SuperOffice, samt at man kan ta ut rapporter på tvers av alle data. I tillegg finnes det en Kickback (rabatt) og budsjett modul som er knyttet til salget fra grossistene og mot SuperOffice kundekortet.  Brukere av denne modulen idag er f.eks: Arcus, Solera, Altia ++

 

Utviklet av:

Keyforce