Annonse & Media booking

ANNO er en ren web-basert annonse ordre modul som er integrert mot SuperOffice. Integreringen består av en ekstra fane i SuperOffice som viser ordrer som er registrert mot aktivt kontakt kort. I tillegg kommer selve ordremodulen, rapportgeneratoren og Admin. En ordre kan være knyttet både til den som skal faktureres og selve annonsøren.

Annonse & Media booking

Fanen i SuperOffice inneholder en enkel visning av eksisterende ordrer. Man kan holde musen over ordrenummeret for å se flere opplysninger om ordren. Hvis en kunde ønsker annonser i flere utgaver, kan en ta utgangspunkt i en utgave og duplisere denne fra en utgave til en annen. Alle ordrene som blir duplisert, blir egne ordrer og kan derfor gjøres endringer på i etterkant uten at det berører den utgaven eller de andre utgavene.

For hvert blad kan en legge inn ønskede utgaver og dens nødvendige data. Ved å klikke på listepriser, kan en enkelt vedlikeholde alle produkt priser på dette bladet. Alle produkter har sin egen pris pr. blad. Det er derfor også enkelt og oversiktlig å ha priser klare for både innværende og kommende år.

Rapport generatoren lar deg søke på tvers av alle felter i ANNO, samt at den søker mot feltene Kategori, Bransje, Nummer og Kode i SuperOffice. Det ligger grupperings muligheter slik at man kan gruppere et søk på f.eks Selger, Blad, Fakturakunde eller Annonsør. Rapporter som en kan få ut er ordreliste, ordreliste trykkeri, fakturaliste, statistikk og statistikk pr. utgave. Alle rapportene kan printes ut eller lagres til excel. Resultatet av statistikk søket kan en overføre til SuperOffice som et uvalg.

 

Fanen på kundekortet i SuperOffice

Fanen inneholder en enkel listing av eksisterende ordrer og som det vises på bildet til høyre, kan man holde musen over ordrenummeret for å se flere opplysninger om ordren.

Bilde2 resize

 

Man kan klikke for å gå inn på selve ordren, samt at det ligger ”Legg til” knapp nederst.

Anno

 

 

Ordremodulen - Duplisering

Hvis en kunde ønsker annonser i flere utgaver, kan man ta utgangspunkt i en utgave og dublisere denne fra en utgave til en annen. Alle ordrene som blir dublisert, blir egne ordrer og kan derfor gjøres endringer på i etterkant uten at det berører den utgaven eller de andre utgavene på noen som helst måte.

Ordremodulen - Duplisering

Administrasjon - Produkt

Alle produkter har sin egen pris pr. blad.

Alle produkter har sin egen pris pr. blad.

Administrasjon - Blad

På hvert blad kan man legge inn ønskede utgaver og dens nødvendige data. Ved å klikke på listepriser, kan man vedlikeholde alle produkt priser på dette bladet.

Admin - blad

Rapport Generatoren

Rapport Generator

Ordreliste

Ordreliste

Ordreliste Trykkeri

Ordreliste trykkeri

Statistikk

Statistikk

Statistikk - Gruppert på blad

Statistikk- gruppert på blad

Statestikk pr. utgave

Statistikk per utgave

Fakturaliste

Fakturaliste

 

Utviklet av:

Keyforce