2016-10-12 - Feil med Zirius på server

Kl. 08:00: Det er blitt oppdaget en feil som gjør at Zirius ikke vises inne på driftsenteret. Vi jobber med saken og vil oppdatere her jevnlig.Det anslåes at dette vil fikses iløpet av kort tid.

Kl. 08:30: Det jobbes fortsatt med saken og denne har nå blitt oppskalert til å bli prioritert hos alle ansatte.

Kl. 09:30: Vi jobber fortsatt med problemet, vi vet nå at dette kun gjelder enkelte Zirius brukere.

Kl. 10:40: Vi jobber fortsatt for fullt med problemet.